Namn: Brf Hyllie Gränd 1
Äkta/Oäkta: Föreningen är en äkta bostadsrättsförening
Antal lägenheter: 139
Antal lokaler: 1
Äger föreningen marken: Ja

TV & Bredband
Föreningen har ett kollektivt avtal för bredband, tv och telefoni via Telia. Telia Triple play kostar 220 kr/månad och är ett obligatoriskt tillägg på månadsavgiften.
 
EL-avtal
Det är upp till respektive medlem att teckna eget el-avtal för sin lägenhet. För att undvika att det uppstår ett glapp i elleveransen till lägenheten är det viktigt att ni som mäklare påminner köpare och säljare om att enas om ett datum för övertagande av el-abonnemang och att detta meddelas till EON som är nätägare. 
 
Parkering
Föreningen har 57 garageplatser i underjordiskt garage, av dessa är 6 utrustade med laddstation för elbil. Kostnad för vanlig garageplats är 1070 kr/månad och för el-bil kostar garageplats 1420 kr/månad. Föreningen innehar även 8 MC-platser. Kostnaden för en MC-plats uppgår till 355 kr/månad. Separat kösystem tillämpas. Utöver dessa platser så har föreningen även ett avtal med Malmö Kommun som ger medlemmarna rätt att hyra 27 platser i intilliggande parkeringshus (25-årigt avtal).

Om man inte har egen bil så fungerar tjänsten M väldigt bra och bilar finns i nära anslutning till föreningen, det finns olika typer av abonnemang beroende på hur mycket du behöver använda deras bilar. Föreningens medlemmar har 5 år gratis medlemskap från det att 50% av medlemmarna hade flyttat in i Brf Hyllie Gränd 1.
 
Renoveringar
Då byggnaden uppfördes 2018 finns inga planerade renoveringar i dagsläget.
 
Uppvärmning & Vatten
Vattenburet radiatorsystem. Föreningen har gemensamt avtal för varmvatten och medlemmen debiteras utefter faktisk förbrukning.

Gemensamma utrymmen
Det finns gemensamt cykelrum, barnvagnsrum, städrum, fastighets,- och rullstolsförråd. I föreningen uppförs en gård med pergola, pingisbord och vackra planteringar med träd, buskar samt blommande växter. Här finns även cykelställ och lekplats. 
 
Avgifter
Styrelsen har beslutat att genomföra en avgiftshöjning med 5 % per den 1 oktober 2022. Då inflationen och ränteläget är fortsatt hög beslutades om en höjning av avgiften på 20% per den 1 januari 2023.
Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 8% per den 1 januari 2024. 
 
Överlåtelser
Ansökan om medlemskap och överlåtelseavtal lämnas in via Riksbyggens digitala portal www.overlatelse.riksbyggen.se där ni som mäklare behöver skapa ett konto.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk plan
Stadgar
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017