Fastighet

Om något inträffar på funktioner i fastigheten eller i din bostad kan du felanmäla detta online via "Mitt Riksbyggen". Detta gör du då under fliken "Min Bostad" där du kommer åt "Felanmälningar". Tänkt på att datumet för tvåårsgarantin har passerat och att garantin på färg, tapeter och vitvaror inte längre gäller. Skador orsakade av normalt slitage ansvarar bostadsrättsinnehavare för själv.

JM:s 5-årsgaranti täcker inte:

  1. ”skador” föranledda av normalt slitage
  2. invändig målning eller tapetsering
  3. stopp i vattenlås
  4. fel på vitvaror/hushållsmaskiner (se lägenhetspärmen för kontakt med resp. vitvaruleverantör)
  5. skadade eller borttappade nycklar

Åtgärdande av punkterna 1-5 bekostas av den boende.

Nya nycklar tillverkas av CERTEGO. Beställning görs via styrelsen.
Tillverkade nycklar betalas av boende vid uthämtning hos CERTEGO.

Akuta fel

Vid akuta fel som ej kan vänta och vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

- Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).

- Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.
OBS! Jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Störningsjour

Föreningen har genom Riksbyggen även tecknat en störningsjour som man kan ringa vid störning från grannar.

Tänk på att:

1. Prata först med grannen och be dem sänka volymen. Det hjälper oftast att be dem att sänka volymen.

2. Fungerar inte detta så hör av er till störningsjouren genom att ringa Riksbyggen på 0771-860 860.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Hiss

Felanmälan för hiss görs till Schindler Hiss

Schindler tel: 020-31 33 33.
E-post  (ej akuta fel)


Vitvaror

BSH Home Appliances AB Tel. 0771-11 22 77
 
Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).

 

Bredband, TV & Telefoni

Telia support Tel. 90 200
Mån-Fre kl 08.00-21.00
Helgdagar kl 09.00-17.00

Uppge alltid din adress och lägenhetsnummer vid kontakt med supporten
Support på Telias Hemsida

Om Du har saknar uppkoppling/kontakt, kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.