Om du vill upplåta (hyra ut) din lägenhet i andra hand krävs samtycke från styrelsen. Lämnar styrelsen inte sitt samtycke kan du ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden. Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information.

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut med belopp som maximalt per lägenhet och år får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet för innevarande år enligt kapitel 2 kap 6 och 7§§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta gärna styrelsen om några frågetecken kvarstår.

Blankett

Önskar du lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning görs detta genom att logga in på Mitt Riksbyggen. Under fliken "Bostaden" -> "Hyr ut i andra hand" finns ett formulär som du fyller i och skickar in online.

Mitt Riksbyggen kommer du åt på följande länk: https://mitt.riksbyggen.se/ 

Dokument

Icon representing an icon       


Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning