Balkong
För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser
Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Sandatex eller motsvarande.
Färg mot innergård: Väv i beige kulör, Sandatex väv nr 00986-151.
Färg mot gata: Väv i grön kulör, Sandatex väv nr 0407-16.
Utformning: Kappa med rak avslutning.

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Vindskydd balkongräcke

Vindskydd/insynsskydd ska vara av typ
Fabrikat: Sandatex eller motsvarande.
Färg mot innergård: Väv i beige kulör, Sandatex väv nr 00986-151.
Färg mot gata: Väv i grön kulör, Sandatex väv nr 0407-16.

Om du vill sätta upp ett vindskydd/insynsskydd på din balkong behöver du styrelsens godkännande för detta.

Inglasning av balkong
För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats
Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

 

Bygglov inglasning

Bifogat finns beviljat bygglov för inglasning av balkonger. Balkonger markerade i rött går att glasa in. Observera att innan byggnation får påbörjas skall ett startbesked inhämtas av kommunen.