El

El och belysning i din bostad installeras av en behörig elektriker. Eluttagen är placerade enligt ritningen som gäller för din bostad.

Fastigheten har en elcentral med huvudsäkringar för hela fastigheten. Din lägenhet har ett elcentralskåp där all el kommer in i lägenheten och här finns även automatsäkringar och en jordfelsbrytare för hela lägenheten.

Elmätare är placerade i fastighetens elcentral, kontakta din styrelse om du vill läsa av din förbrukning av hushållsel. Din elleverantör fjärravläser din elförbrukning.

Belysningsarmaturer till badrum och klädkammare ingår i din bostad. I övriga rum finns uttag där du själv får sätta upp belysning. Om du har spotlights under skåp, tänk på att inte sätta in en lampa med högre effekt än 10 W eftersom den då blir för varm och brandrisk uppstår. Det finns flera typer av spotlights som har olika lampor och de byts på olika sätt. När det är dags att byta lampa till spotlight någonstans i bostaden, kontakta leverantören av spotlights för instruktioner om du känner dig osäker.

Mer information och anvisningar finns i skötselinformationen som du hittar på bostadsrättsföreningens hemsida under avsnitt ”Elektricitet och jordfelsbrytare”.

Värme och vattten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör. Instruktioner för komponenter i värme- och vattensystemet som radiatorer, termostater och badrumsporslin finns i skötselinformationen som finns på bostadsrättsföreningens hemsida.

Uppvärmning
Huset har två aggregat-/fläktrum. Ett vid Bures Gata 19A och det andra vid Friggs Gränd 14. Frånluften från lägenheterna leds i kanaler ned till källaren och närmaste aggregatrum. Frånluften passerar genom värmeväxlaren där större delen av energin i den ca 21 grader varma frånluften växlas över till en värmepump. I systemet tas alltså husets varma frånluft tillvara och används för att värma vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och husets radiatorkrets.

När den återvunna värmen inte räcker till kompletteras systemet med fjärrvärme.

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur på cirka 21° C.

Komfortelgolvvärme i våtrum
Komfortelgolvvärme är ett inredningsval och ingår ej som original i lägenheterna. Golvvärmeslingans elförbrukning debiteras tillsammans med övrig hushållsel för respektive bostad.

Komfortelgolvvärmen är avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt men är inte avsett som en värmekälla. Bostadens uppvärmningsbehov tillgodoses via radiatorer.

Individuell varmvattenmätning
Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen genom att ringa Riksbyggens kundservice på 0771-860 860 eller registrera ett ärende online på Mitt Riksbyggen.

 

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tfn 040-411 999.

Ventilation
Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftsystem med värmeåtervinning, ett så kallat FX-system. En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen till ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterbläcket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har värmebehov.

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

Energideklaration

Energideklaration
Förklaring energiklasser 2019