Här finns skötselanvisningar till den fasta inredningen i din lägenhet.

Ladda ned

      

 

 

 

Underhåll av din bostad, instruktionsfilmer

Har du alltid undrat hur du på bästa sätt rengör din bostads tilluftsdon, golvbrunn eller vattenlås? Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv enkelt utföra genom att följa dessa instruktionsfilmer:

Besiktning

Dörr i serviceläge


Fönster och dörrar


Kopplingsskåp


Radiatorer


Rengöring frånluftsdon