Bostadsrättsföreningen Hyllie Gränd 1 TRIVSEL-/ ORDNINGSREGLER Med stöd 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler. 

§1 Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt. Detta gäller även bostadsrättsinnehavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster. 

§2 Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan uppskjutas, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp skall Riksbyggen (på tel 0771 860 860) omedelbart underrättas härom. Se även under kapitel "felanmälan' i Bopärmen. Ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättsinnehavaren framgår av föreningens stadgar. 

§3 I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas. 

§4 Mellan kl 23.00 fram till 07.00 får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende. Visa hänsyn! Gäller även övrig tid då fönster och dörrar bör hållas stängda vid höga ljudnivåer. 

§5 Källsortering skall ske enligt anvisningar. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av bostadsrättsinnehavaren. 

§6 Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar eller för oljud. Rastning av husdjur får ej ske på innegårdar. Med lokala hälsoföreskrifter 2 kap 1§ gäller förbud att utan särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden bl a hålla orm. Tillstånd skall även inhämtas från föreningens styrelse. 

§7 Torkmattor och skor får ej läggas/ställas utanför lägenhetsdörrar i trapphus. 

§8 Utomhusantenn (parabol) får ej uppsättas. 

§9 Uppsättning av markiser och läggning av klinker skall godkännas av styrelsen, med avseende, form och uppsättning. Färg på markisväv skall vara mot gata Sandatex väv nr 0407-16 (enfärgad grön) och mot gården Sandatex 00986-151 ( beige) med rak framkant och med vindkännare. Kulör på markisboxen skall vara utav aluminium. Ev. balkonglådor skall hängas på balkongräckets insida. 

§10 Trapphus, hisshallar, entréer, källargångar och allmänna uteplatser får ej belamras med skräp, packlårar, cyklar etc, bl a av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är ej avsedda som förvaringsutrymmen. 

§11 Piskning av möbler, mattor, säng- eller gångkläder far ej utföras på balkonger, i entréer eller trappor. 

§12 Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer ,hisshallar eller trappuppgångar får ej utföras utan styrelsens medgivande 

§13 Cyklar skall ställas på anvisade platser i cykelställ eller cykelrum. 

§14 Grillning på balkong/uteplats får endast ske med elgrill eller gasolgrill, Gasoltub får vara på max 5 kg. All grillning bör ske med aktsamhet och med hänsyn till grannar. 

§15 Fyrverkeri / smällare får ej avfyras från balkonger / uteplatser/innegård. 

§16 Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättsinnehavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster. 

§17 Det är inte tillåtit att röka i allmänna utrymmen som trapphus, hissar, källare, vind och garage. Rökning på balkong är inte att föredra då tilluftsdon är placerade under fönster i fasad som en del i ventilationssystemet, vid rökning på balkong kommer rök att dras in i både egen lägenhet och hos grannar och skapa ofrivillig olägenhet, 

Dessa ordningsregler gäller som komplement till stadgar och eventuella övriga förekommande ordningsföreskrifter. Ordningsreglerna kan komma att revideras av styrelsen efter behov. 

Malmö 2018-11-27 

Styrelsen 

 

Ladda ned orginaldokument