Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för finns en förteckning med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ - 32§) i nedanstående tabell.
Om du saknar något i listan, kontakta din styrelse.

Här finns även listan som pdf-fil.

 

Detalj i bostaden

Brfs ansvar

Bostadsrätts-havarens ansvar

Anmärkningar

Balkong

     

Golv och insidan av balkongfronterna

 

X

T.ex. rengöring och målning, skottning av snö.

Odlingslådor

 

X

Det är endast tillåtet att hänga odlingslådor på insidan av räcket.

Undersida balkong, utsida tak, utsida balkongfront och balkongavskärmning, avskärmning mellan balkong respektive uteplats. Inglasning som föreningen har försett balkongen med.

X

 

T.ex. målning Skötsel insida bostadsrättshavarens ansvar.

Ytterdörr, Lägenhetsdörr

     

Invändig ytbehandling* av dörrblad, karm och foder

 

X

*Enligt stadgarna 32§ Målning.

Utvändig ytbehandling* av dörrblad, karm och foder

X

   

Låsanordning, handtag och ringklocka

 

X

 

Namnskylt

X

   

Tätningslist

 

X

 

Golv, väggar och tak i bostaden

     

Parkett, matta och klinker

 

X

 

Ytskikt, tapeter, väv, målning eller annan ytbeläggning såsom väggmatta eller keramiska plattor med bakomliggande tätskikt* i våtrum

 

X

 

Fönster och fönsterdörrar

     

Invändig målning samt målning mellan bågarna

 

X

 

Yttre målning, inkl. karm och bottenstycke

X

   

Fönsterglas

 

X

Medlemmarna är ansvariga för skador på fönsterglas som uppkommer både inifrån och utifrån.

Spanjolett inkl. handtag

 

X

 

Beslag

 

X

 

Fönsterbänk, persienner och markiser

 

X

 

Vädringsfilter och tätningslister

 

X

 

VVS-artiklar

     

Badkar och tvättställ

 

X

 

Duschdraperistång/duschvägg

 

X

 

Blandare, duschanordning, vattenlås, bottenventiler och packningar

 

X

 

Porslin och sits på WC-stol

 

X

 

Diskbänk inkl. blandare

 

X

 

Kall- och varmvattenledningar inkl. armatur

 

X

Inne i bostaden ansvarar medlemmen.

Sprinkleranläggning

X

   

Synliga och åtkomliga avloppsledningar med golvbrunn och sil

 

X

Inklusive avloppsrensning

Tvättmaskin och torkutrustning

 

X

 

Vattenradiatorer med ventiler och termostat

X

 

Medlemmen ansvarar för målning av radiatorer.

Ventilationsdon

 

X

Medlemmen ansvarar för rengöring.

Ventilationsfilter i lägenheten

 

X

Medlemmen ansvarar för byte och rengöring av filter.

Köksutrustning

     

Vitvaror

 

X

 

Kökssnickerier

 

X

 

Spiskåpa/spisfläkt

 

X

 

Förråd och garage

   

eträffande golv, väggar, tak och inredning i förråd och garage gäller samma regler som för bostaden. Utvändigt underhåll svarar föreningen för.

Förråd tillhörande bostaden

 

X

 

Garage tillhörande bostaden, upplåten med bostadsrätt

(X)

X

 

Nätvägg i förråd inkl. nätdörr

X

   

Elinstallationer

     

El-centralen och ledningar fram till denna

X

 

Föreningens matning till el-central

Övriga ledningar och installationer inkl. uttag/strömställare i bostaden

 

X

Installation från el-central/IT-skåp till bostadens uttag/strömställare

Övrigt

     

Inredningssnickerier såsom trösklar, socklar, foder och lister

 

X

 

Badrumsskåp, hatthylla, torkställning och gardinstänger

 

X

 

Innerdörrar

 

X

 

Invändiga trappor i bostaden och i förekommande fall invändig stege till vindsutrymme

 

X

 

Beslag

 

X

 

Mätare/pulsgivare för el- och varmvattenförbrukning

X